JSDH Rychnov u Jablonce n/N

1925-1945

    Na zasedání zastupitelstva 25. dubna 1925 vystoupil náčelník jednoty s rezolutním požadavkem výstavby nové hasičské zbrojnice. Rozpočtové náklady se zastavily u hodnoty 93 400Kč.Hasiči však měli v pokladně 72 674 koruny, které získali z poplatků majitelů domů ve městě, sbírek a tanečních zábav. Město přislíbilo pomoc ve výši 2000Kč, pokud budou ve zbrojnici realizovány byty.

    Plány na zbrojnici vypracoval místní zednický mistr Daut již v roce 1924. Město hasičům definitivně darovalo prostor na hrází Katčina rybníka, kde již v roce 1898 vyrostla zbrojnice dřevěná. Rybníček byl v roce 1908 zasypán, a tak zde vznikla docela pěkná prostora i pro manipulaci s technikou.

    Daut navrhl a také zrealizoval budovu zbrojnice s mansardovou střechou a dvěma velkými vraty pro vjezd stříkaček a vozů. Obdélníková věž zařízení sloužila k zavěšování a sušení hadic. Tenkrát se nové zbrojnici říkalo Stiegerhaus.

     Hasiči podřídili výstavbě svého stánku veškeré úsilí. Slavnost konaná při jejím otevření byla vskutku velkolepá. Byla záležitostí celého města, blýskli se při ní i členové ostatních spolků, a těch nebylo v Rychnově málo.Náčelníkovi, jímž byl v té době Preissler, se jistě nejen dmula hruť nad vykonaným dílem, ale jistě se zatřásl i hlas při projevu, v němž vzpomněl historii místního hasičstva i radost z vykonané práce.

    V pozdějších letech vyjížděli místní hasiči k požárům v místě i okolí 3x – 4x do roka. Jen rok 1928 byl pro ně perným. To mělo dle kronik v Rychnově hořet dokonce patnáctkrát. Nečekané problémy jim nejen v tomto roce ale i letech dalších přinášely jiskry lokomotiv, které najednou byly příčinou požárů prostorů kolem tratí. Nejsložitější období pro zbor přinášela léta II. světové války. Mladí členové byli povoláni do armády, činných zůstalo jen několik veteránů.

    Po osvobození vlasti z nacistického područí se činnost SDH začala rozvíjet již od roku 1945. Prvními veliteli se stali pánové A.Pospíšil a J.Chvalina.