JSDH Rychnov u Jablonce n/N

1905-1925

   V roce 1905 zasahovali hasiči pouze dvakrát, stejně jako v roce následujícím. V tomto roce (1905) při slavnostním nástupu  na náměstí bylo odměněno 73 hasičů ( členská základna musela být skutečně široká) medailemi za 25 let zodpovědné služby ve sboru. Jen požár , který museli hasit právě na Švajcu, jim přidělal nejednu vrásku. Hospoda doznala značných škod a navíc blesk zabil i hospodského.

   Kronikář připomíná i rok 1907, kdy hasiči vyráželi k požáru celkem v sedmi případech. Při bouřkách  shořely dva domy. Jeden na kopanině a druhý v Jeřmanicích.

   1908 se hasiči blýskli při oslavách výročí panovaní čísaře Františka Josefa I.( na trůn nastoupil v roce 1848). Jen pořádný požár v roce chyběl. Nebyl totiž ani jeden. Zato v roce 1909 museli hasiči vyjet ke čtyřem požárům.

   Rok 1911 byl suchý. Hořelo často nejen v obydlené části , ale i  lesích a kolem trati. Objevila se dokonce podezření, že se v místě nachází žhář. Na jeho dopadení byla vypsána odměna plných 400 Kč

   Roku 1912 místní získali výsuvný žebřík.Příliš ho však neužili, neboť prý hořelo jen ve dvou případech.

     V roce 1913 požádal sbor místní zastupitele o místo, kde by mohli postavit svoji zděnou zbrojnici.

     Válečná léta byla pro zbor krutá. Většina hasičů narkovat do armády a účastnit se bojů na různých místech I. Světové války.

   V roce 1914 je připomínán požár ve skladu uhlí, jehož majitelem byl pan Bondi,a připomíná  se, že jednota mohla slavit výročí svého založení. V následujících letech kronikářské zápisy o místních hasičích chybí. Až teprve v roce 1921 se dozvídáme o vybavení feuerwher, který měl vlastnit stříkačky, hadice a výsuvné žebříky i kbelíky. V tomto roce převzal náčelnickou funkci  F. Petrak. Následující  rok vyzněl pro jednotu příznivě po stránce finanční. Zastupitelé schválili hasičskou daň pro občany, z pokladny dostali od města plných 358 korun a  příslib, že v letech příštích na ně bude pamatováno v městském rozpočtu. Rok 1923 byl příjemný  pro hasiče v Pulečném, kteří se mohli pochlubit svojí zbrojnicí. Příslušníci sboru vyjížděli jen ke dvěma požárům.

   V roce následujícím získala jednota právo bezpečnostního orgánu města. Město přispělo z rozpočtu na výstavbu zbrojnice v dolním Rychnově.

    K požárům členové sboru prý vyjížděli šestkrát. 10. a 11. 8. Hořela brusírna skla v místě dnešního domu č.   12.srpna se zde v přilehlé stodole rozhořel požár znovu.Při něm  shořelo seno .

To bylo moc i na tehdejší policajty. Syn majitele byl obviněn ze žhářství. Byl vyslýchán v Liberci, ale pro nedostatek důkazů bez potrestání propuštěn.

     Smolnému roku nebyl konec. Chytil nejen dům čp. 27, ale i stodola u fary. Odtud se přenesl i na farní budovu, která byl aprakticky dřevěná. I ona byla požárem poškozena a pro zchátralost stržena. Po složitých jednáních pak byla vystavěna nová.